Dette website anvender cookies. Bl.a. til indsamling af statistik. Læs mere.

Info om vibrationsdæmpning

Hvorfor er svingningsisolation nødvendig?

Svingninger eller vibrationer stammer sædvanligvis fra uafbalancerede dele, og svingningernes (amplitudernes) størrelse afhænger af denne ubalance. Hvis aggregatet er fast monteret, vil de svingninger, der opstår, naturligvis forplante sig videre, og på grund af aggregatets elasticitet vil denne, eller dele af denne sættes i bevægelse med større eller mindre udsving.

 

Hvis disse svingninger kommer i takt med egensvingningstallet for en genstand, kan svingningerne blive forstærket mange gange og skabe enorme rystelser. Svingningerne kan forplante sig gennem bygningen og dukke op med øget styrke og frembringe rystelser på vidt forskellige steder. Dette skyldes lokale resonansforhold, og forsvinder normalt når aggregatet bliver isoleret.

 

Erstatter man den faste forbindelse mellem maskine og fundament med en fleksibel forbindelse, forhindrer man at maskinens ubalance påvirker fundamentet i samme grad.

 

På siderne om

er der yderligere information om de forskellige dæmperes funktioner.