Dette website anvender cookies. Bl.a. til indsamling af statistik. Læs mere.

Marine og mobile anlæg

Krav til marine dæmpere

På grund af bevægelserne kan dæmpere i mobile og marine anlæg blive udsat for inertikræfter i alle retninger, også modsat tyngdekraften. Dæmperne må derfor være således konstrueret, at de er mekanisk sikrede mod overrivning og for store bevægelser. Skal dæmperne indgå i et klassificeret anlæg, skal de desuden være godkendte af Klassificeringsselskabet.

                                                                                                                

Cushyfloat                                                                  


Cushyfloat fås i 4 fysiske størrelser, i 4-5 hårdheder, således at lasteevnen går fra 40 til 3000 kg pr. dæmper. Stivheden på langs er 2,5 gange og på tværs 0,75 gange stivere end den lodrette stivhed.

På den måde kan den optage eventuelt skruetryk og alligevel være tilstrækkelig fleksibel til at isolere effektivt. Cushyfloat er Lloyds og DNV typegodkendt.                                     

                                                                                                            RA, RAEM og RAB

Type RA er anvendelig for de fleste maskiner med vibrationer pga. roterende maskindele, såsom kompressorer, forbrændingsmotorer, ventilatorer, papirmaskiner, pumper og trykkerimaskiner. Desuden for pressere, standsere og værktøjsmaskiner. RA er en blød, sidestabiliseret all-rounddæmper med en lav indbygningshøjde. Chocksikring som standard. Normalt er det ikke nødvendigt at bolte den fast til underlaget.

Type RAEM har samme anvendelsesområde som RA. RAEM er en videreudvikling af RA, hvor EM står for ekstra blød. Den er blødere end RA og kan dermed give en højere isoleringsgrad. RAEM er i virkeligheden en all-rounddæmper. Chocksikring som standard, dog ikke på RA1500 EM DUPLEX.

Type RAB har ligesom type RA og RAEM gummimaterialet i en kombination af forskydning og tryk. Dette giver optimale fjedringsegenskaber og en god horisontal stabilitet. Især effektiv på små 1-, 2- og 3- cylindriske diesel motorer, hvor den specielle gummiblanding giver en effektiv isolering af vibrationerne samtidig med at de fleste dele af de ofte store størrelser hos 1 - 3 cylindriske motorer elimineres.

 

Metacone

Metacone har meget lille indbygningshøjde ved normal montering, men kan være svær at skifte, idet den skal løftes ud af monteringshullet. Dette kan undgås ved piedestal montering, som desuden har indbygget højdejustering, men til gengæld øges indbygningshøjden betydeligt.
Metacone dæmpere monteres normalt med overbelastningsskive og reaktionsskive for at begrænse den aksiale bevægelse under shock. For at sikre stabilitet under shock skal den centrale bolt tilspændes med det anbefalede moment.
Tværstivheden er - afhængigt af modellen - 3 til 7 gange den lodrette stivhed. De fås også med 2 forskellige tværstivheder; den mindste er da cirka 2 gange den lodrette stivhed.

 

Cushyfoot 'S'

Cushyfoot 'S' er udviklet til hurtigtgående dieselmotorer, især lokomotiver. Den har en indbygget justerbar buffer og fås i to størrelser. De vandrette stivheder er 2,5 og 0,25 henholdsvis 5 og 0,5 gange den lodrette stivhed. Max.last 560-2500 kg. Er godkendt til rangerstød op til 5 g. Lloyds og Veritas typegodkendt.

 

Cushymount

Cushymount er udviklet til mellemhurtige dieselmotorer. Med stor nedbøjning, lang levetid, indbygget justerbar buffer og lastområde på 180-7000 kg var Cushymount længe topmodellen blandt de marine dæmpere. Den er nu videreudviklet til Cushymount 'K', som udover de nævnte egenskaber har forskellige vandrette stivheder og lastområde op til 8000 kg. De forskellige vandrette stivheder muliggør optagelse af eventuelt skruetryk, uden at den rullende egenfrekvens forhøjes og dæmpningen forringes. Lloyds og Veritas typegodkendte.

 

D serie

D-serien er ikke mekanisk sikret, men da den er udviklet til Royal Navy regner vi den alligevel til de marine dæmpere. Dens store gummivolumen og design i øvrigt gør den i stand til at modstå store shock. Monteres med et buffersystem for begrænsning af bevægelser. Bruges især hvor kravene til akustisk dæmpning er meget store, f.eks. krydstogtskibe og orlogsfartøjer, samt til afbødning af eksplosioner og jordskælv.

Lloyds og Veritas typegodkendt.

 

Offset shear

Store sandwichdæmpere med indlæg og forskudte ender bruges parvis i et vinklet arrangement til affjedring af tog. Der ud over bruges de til store rysterender, svingsold, harper o.l.